Czwartek, 6.06.2013 r.

                                                                       prof. M. Jankowski – biwak

                                                                       prof. R. Frąckowiak – biwak

                                                                       prof. K. Harembski – biwak                                          

prof. P. Kapelak – biwak                                                                        

klasa I P wz, II P wz – biwak 

1 lekcja klasa III e wz / st – przyjdzie 1 h później

1,2 lekcja klasa II c wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

3 lekcja klasa III GM – zastąpi prof. A. Włodarczyk

3,4 lekcja klasa II sp, II ku / wz (gr. prof. K. Harembskiego) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa III GM – zastąpi prof. J. Pawlaczyk (zwolni z l. 5,6,7,8,9)

5 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

6,7,8 lekcja klasa III e wz / st  - zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa II c wz – zajmie prof. E. Raczak (bibl)


Środa, 5.06.2013 r.

                                                                       prof. M. Jankowski – biwak

                                                                       prof. R. Frąckowiak – biwak

                                                                       prof. K. Harembski – biwak                                                                                                                 

                                                                       prof. P. Kapelak – biwak 

klasa I P wz, II P wz – biwak

1 lekcja klasa II ms – przyjdzie 1 h później

1,2 lekcja klasa II b wz (gr. prof. K. Harembskiego) – przyjdzie 2 h później 

3 lekcja klasa II sp, II ku / wz (gr. prof. K. Harembskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. A. Włodarczyk

7 lekcja klasa I ku – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

8 lekcja klasa II b wz – zwolni prof. D. Dobrucki


Wtorek, 4.06.2013 r.

                                                                       prof. M. Jankowski – biwak

                                                                       prof. R. Frąckowiak – biwak

                                                                       prof. K. Harembski – biwak                                                                                                            

                                                                       prof. P. Kapelak – biwak

klasa I P wz, II P wz – biwak  

1 lekcja klasa I ms – przyjdzie 1 h później

3 lekcja klasa I TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa II GM – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4,5 lekcja klasa I ku / wz (gr. prof. K. Harembskiego) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa II TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

7 lekcja klasa I sp – zajmie prof. M. Musielak (świetl)


Poniedziałek, 3.06.2013 r.

                                                                       prof. P. Kapelak – OKE po l. 1

prof. M. Mielczarek – OKE

prof. M. Jankowski – biwak

                                                                       prof. R. Frąckowiak – biwak

                                                                       prof. K. Harembski – biwak

klasa I P wz, II P wz – biwak 

2 lekcja klasa I ms – zastąpi prof. D. Marciniak (zwolni z l. 8)

4 lekcja klasa II GM – zastąpi ks. J. Derdoski (zwolni z l. 8)

4,5 lekcja klasa III ms – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa III ms – zastąpi ks. S. Hekiert (zwolni z l. 8)

5 lekcja klasa I ms – zastąpi prof. D. Marciniak (zwolni 10.06 z l. 8)

6 lekcja klasa I ku / wz (gr. prof. K. Harembskiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl) 6,7 lekcja klasa I b wz – zwolni prof. A. Sieradzka

7 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

7,8,9 lekcja klasa III a wz (gr. prof. K. Harembskiego) –zwolni prof. J. Kowalewska


Wtorek, 28.05.2013 r.

                                                                       prof. B. Szymańska – L – 4

ks. J. Derdoski – L – 4 

1 lekcja klasa I ms – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa III TH (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa I sp, I ku/wz (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I ms, I fr (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4,5 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

5 lekcja klasa III ms (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa I ms – zastąpi prof. R. Frąckowiak

7 lekcja klasa I ms – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa II a wz (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

8 lekcja klasa I fr – zwolni prof. Ł. Tokarski

8 lekcja klasa I a wz (gr. prof. B. Szymańskiej) – zwolni prof. P. Moch


Poniedziałek, 27.05.2013 r.

                                                                       prof. P. Kapelak – szkolenie po l. 2

                                                                       prof. L. Szczublewska – opieka

                                                                       prof. B. Szymańska – L – 4

ks. J. Derdoski – L – 4                                                                                                                        

1 lekcja klasa I b wz (gr. prof. L. Szczublewskiej) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

1 lekcja klasa I a wz (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. M. Musielak (świetl) 

1,2 lekcja klasa I ku / wz – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

2 lekcja klasa III a wz (gr. prof. L. Szczublewskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

2 lekcja klasa III TH (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa I sp, I ku/wz (gr. prof. L. Szczublewskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa I sp, I ku/wz (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. M. Chlebik

4 lekcja klasa I fr, I ms (gr. prof. L. Szczublewskiej) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa I fr, I ms (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski

4 lekcja klasa III ms – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. Ł. Tokarski (świetl)

5,6 lekcja klasa I a wz – zwolni prof. A. Dawidowicz

6 lekcja klasa III ms – zastąpi ks. S. Hekiert (zwolni z l. 8)

7,8 lekcja klasa II GM – zwolni prof. A. Sieradzka

9 lekcja klasa I fr – zwolni prof. A. Sieradzka


Czwartek, 23.05.2013 r.

                                                                       prof. M. Błaszczyk – wycieczka

                                                                       prof. E. Kasprzak – wycieczka

                                                                       prof. A. Stanisławczyk – konkurs

prof. H. Bartkowiak – konkurs

                                                                       prof. B. Sieradzka – matura l. 1 - 4

                                                                       prof. D. Bibel – zawody

prof. D. Kaczmarek – wycieczka od g. 15.00

klasa II a LO – wycieczka

klasa II sp – konkurs      

1 lekcja klasa III TH – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa I TH (gr. handlowiec) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3 lekcja klasa I TK (gr. kelner) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

3,4 lekcja klasa II sp, II ku (gr. prof. D. Bibla) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. W. Dankowski (zwolni z l. 8)

5 lekcja klasa II c wz (gr. prof. D. Bibla) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa III TH (gr. handlowiec) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

6 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni z l. 7,8)

6 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6,7,8 lekcja klasa III b wz – połączy prof. T. Michalski

8 lekcja klasa II c wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

 

1,2 lekcja klasa I P wz – przyjdzie 2 h później


Wtorek, 21.05.2013 r.

                                                                       prof. E. Kasprzak – wycieczka

                                                                       prof. M. Błaszczyk – wycieczka

                                                                       prof. M. Chlebik – matura l. 1 - 4

prof. D. Bibel – matura l. 1 – 4

prof. A. Dawidowicz – matura l. 1 - 4

prof. D. Dobrucki – matura l. 1 - 4

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – ZUS

prof. D. Kaczmarek – konkurs l. 1 - 6

prof. A. Stanisławczyk – konkurs l. 1 - 6

Klasa II ku – konkurs  

1 lekcja klasa I TH – przyjdzie 1 h później 

1 lekcja klasa I sp – przyjdzie 1 h później

1,2 lekcja klasa II GM (gr. prof. D. Bibla) – przyjdzie 2 h później

1,2 lekcja klasa I a wz – przyjdzie 2 h później

2 lekcja klasa II sp – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

2,3 lekcja klasa III ms – przyjdzie 2 h później

2,3 lekcja klasa I ms – połączy prof. J. Pawlak

3 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. M. Nowak

3,4 lekcja klasa I ku – połączy prof. K. Harembski

4 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. P. Moch (zwolni 22.05 z l. 1)

4 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. P. Gruszecki (zwolni 22.05  z l. 1)

4 lekcja klasa I ms, I fr (gr. prof. D. Dobruckiego) – połączy prof. B. Szymańska

4,5 lekcja klasa I sp – zajmie prof. ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. J. Mielczarek

6 lekcja klasa II a wz, II TH (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

6 lekcja klasa III ms – zajmie prof. M. Musielak (świetl)


Poniedziałek, 20.05.2013 r.

                                                                       prof. M. Nowak – konkurs l. 4,5

                                                                       prof. D. Marciniak – konkurs l. 4,5

                                                                       prof. J. Mielczarek – konkurs l. 4,5

prof. M. Błaszczyk – wycieczka

prof. E. Kasprzak – wycieczka

prof. D. Bibel – matura l. 1- 4

                                                                       prof. P. Moch – zawody po l. 2 

1 lekcja klasa II TH – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa II a wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

2 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. P. Gruszecki

3 lekcja klasa I ms – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa II GM – zastąpi ks. J. Derdoski (zwolni z l. 8)

4 lekcja klasa I ku / wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I TH – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa I sp – połączy prof. R. Olszewski

5 lekcja klasa II GM (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

7 lekcja klasa I Th – zwolni prof. E. Raczak, prof. A. Kubiaczyk

Poniedziałek, 20.05.2013 r. – dodatkowo 

                                                                       prof. P. Kapelak – szkolenie                                                                        

4 lekcja klasa III ms – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. J. Mielczarek (zwolni 27.05 z l. 1)

6 lekcja klasa III ms – zastąpi ks. S. Hekiert (zwolni z l. 8)


Czwartek, 16.05.2013 r.

                                                                       prof. E. Raczak – matura l. 2

prof. A. Włodarczyk – matura od l. 9

                                                                       prof. M. Błaszczyk – szkolenie                                                                        

2 lekcja klasa II ku/ wz (gr. prof. E. Raczak) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

6 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni z l. 7,8)

8 lekcja klasa II c wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

 

9 lekcja klasa II a LO – przyjdzie 1 h później

10 lekcja klasa II b lo – zastąpi prof. J. Pawlaczyk (zwolni 21.05 z l. 9)

11 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Pawlaczyk


Poniedziałek, 6.05.2013 r.

                                                                       prof. P. Kapelak – szkolenie po l. 2

                                                                       prof. A. Kubiaczyk – szkolenie po l. 7                                                                        

4,5 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

6 lekcja klasa III ms – zastąpi ks. S. Hekiert (zwolni z l. 8)

 

9 lekcja klasa II a LO (gr. j. ang) – przyjdzie 1 h później


Poniedziałek, 29.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Stanisławczyk – szkolenie

                                                                       prof. M. Chlebik – opieka

                                                                       prof. J. Kowalewska – opieka

                                                                       prof. P. Kapelak – szkolenie                                                                        

1 lekcja klasa I fr – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

1 lekcja klasa I ms – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni 30.04 z l. 8)

2 lekcja klasa I ms – zastąpi prof. D. Marciniak (zwolni z l. 8)

2 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa III TK (gr. kelner) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa III TH / K – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4,5 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

5 lekcja klasa I sp – zastąpi prof. J. Pawlaczyk (zwolni z l. 9)

5 lekcja klasa I ku / wz  (gr. ku) – zastąpi prof. D. Kaczmarek (zwolni 30.04. z l. 7)

5 lekcja klasa I ku / wz (gr. wz) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa III ms – zastąpi ks. S. Hekiert (zwolni z l. 8)

6 lekcja klasa III a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

7 lekcja klasa I ku / wz  (gr. ku) – zastąpi prof. D. Kaczmarek (zwolni 30.04. z l. 8)

7 lekcja klasa I ku / wz (gr. wz) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

8 lekcja klasa II a wz – zwolni prof. M. Jankowski


Piątek, 26.04.2013 r.- dodatkowo 

                                                                       prof. A. Kubiaczyk – L – 4                                                                     

4,5 lekcja klasa II TH (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7,8 lekcja klasa III GM (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zwolni prof. A. Włodarczyk


Czwartek, 25.04.2013 r.

prof. A. Dawidowicz – wycieczka

                                                                       prof. D. Dobrucki – wycieczka

                                                                       prof. A. Stanisławczyk – konkurs

prof. M. Mielczarek – egzamin

                                                                       prof. P. Gruszecki – egzamin l. 1-6

                                                                       prof. J. Mielczarek – egzamin l. 1-6

prof. D. Kaczmarek – egzamin l. 1-6

                                                                       prof. R. Frąckowiak – egzamin l. 1-6

prof. B. Hoffmann-Trocha – egzamin l. 1-6

                                                                       prof. P. Kapelak – egzamin l. 1-6

prof. E. Kasprzak – egzamin l. 1-6

prof. M. Chlebik – egzamin l. 1-6

                                                                       prof. J. Pawlak – egzamin Otoczna

Egzamin gimnazjalny – klasa III GM 

1 lekcja klasa II c wz – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa II sp – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa III TH / K – przyjdzie 1 h później

1,2 lekcja klasa I TH (gr. handlowiec) – przyjdzie 2 h później

1,2 lekcja klasa IV TH – przyjdzie 2 h później

1,2,3 lekcja klasa I TK (grupa kelner) – przyjdzie 3 h później

2 lekcja klasa II ku / wz (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. W. Dankowski

2 lekcja klasa II sp – zastąpi prof. H. Bartkowiak

2 lekcja klasa III e wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

3 lekcja klasa II ms (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. M. Jankowski

3 lekcja klasa II b wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3 lekcja I TH (grupa handlowiec) – zastąpi prof. H. Bartkowiak

4 lekcja klasa II GM – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa III b wz – połączy L. Szczublewska

4 lekcja klasa II c wz – zastąpi prof. M. Jankowski

4 lekcja klasa IV TK (gr. kelner) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa III TK (gr. kelner) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa II GM (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. J. Pawlaczyk

6 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa IV TK (gr. kelner) – zwolni prof. A. Kubiaczyk


Poniedziałek, 22.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Włodarczyk – L – 4

prof. A. Dawidowicz – wycieczka

                                                                       prof. D. Dobrucki – wycieczka

                                                                       prof. D. Kaczmarek – szkolenie 

1 lekcja klasa II TH – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa I TH – zastąpi prof. P. Moch (zwolni z l. 7)

2 lekcja klasa I TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

2 lekcja klasa III a wz – połączy prof. L. Szczublewska

3 lekcja klasa IV TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. P. Gruszecki

4 lekcja klasa I ms, I fr (gr. prof. D. Dobruckiego) – połączy prof. B. Szymańska

4 lekcja klasa I a wz – zastąpi ks. J. Derdoski

5 lekcja klasa I fr – zastąpi ks. J. Derdoski (zwolni z l. 9)

5 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa I ms – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

7 lekcja klasa I ms (gr. prof. A. Dawidowicza) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

8 lekcja klasa I sp – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl) 

 

9 lekcja klasa II a LO, II b LO (gr. prof. D. Dobruckiego) – przyjdzie 1 h później

11 lekcja klasa II b LO – zastąpi prof. Ł. Tokarski

12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni z l. 13,14)

13,14 lekcja klasa II b LO – zwolni prof. M. Nowak


Środa, 17.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                       prof. D. Kaczmarek – turniej                                                     

1 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. E. Raczak (zwolni 19.04 z l. 7)

2 lekcja klasa II ku / wz – zastąpi ks. S. Hekiert (zwolni z l. 9)

3,4 lekcja klasa III TK (gr.) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa I TH (gr.) – zastąpi prof. M. Błaszczyk

4 lekcja klasa I TK (gr.) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa IV TH/K – zastąpi prof. P. Gruszecki (zwolni z l. 6)

5 lekcja klasa I TH / K – zastąpi prof. D. Chuda (zwolni z l. 8)

6,7,8 lekcja klasa I TK (gr.) – zwolni prof. D. Chuda

8 lekcja klasa I ku – zwolni prof. R. Frąckowiak


Wtorek, 16.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                       prof. Ł. Tokarski – L – 4

prof. D. Kaczmarek – turniej                             

2 lekcja klasa II ku – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa IV TK (gr) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa I TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5,6 lekcja klasa II ku – zwolni prof. A. Dawidowicz

6 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa I fr – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7,8 lekcja klasa I ku – zwolni prof. A. Dawidowicz

8 lekcja klasa I ms – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

 

11,12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Mielczarek (zwolni z l. 13,14)

13,14 lekcja klasa II b LO – zwolni prof. W. Dankowski


Poniedziałek, 15.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                       prof. Ł. Tokarski – L – 4

                                                                       prof. A. Kubiaczyk – szkolenie od. g. 15.00

prof. D. Kaczmarek – turniej

prof. M. Nowak – konkurs   

prof. R. Olszewski - konkurs

                                                                       prof. J. Pawlak – turniej 

1,2 lekcja klasa I TH – przyjdzie 2 h później

2 lekcja klasa I b wz – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

2,3 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa IV TH – zastąpi prof. P. Gruszecki (zwolni z l. 8)

3 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

3 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa I sp – zastąpi prof. J. Pawlaczyk (zwolni z l. 9)

4,5 lekcja klasa II a wz (gr. prof. J. Pawlaka) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa II GM – zastąpi prof. J. Mielczarek (zwolni 17.04 z l. 8)

6 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

6 lekcja klasa I fr (gr. prof. J. Pawlaka) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

7 lekcja klasa I ms (gr. prof. J. Pawlaka) – zajmie prof. E. Raczak (bibl)

7 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. M. Błaszczyk (zwolni 19.04 z l. 7)

8 lekcja klasa II TH – zwolni prof. M. Błaszczyk

7,8 lekcja klasa IV TK (gr) – zwolni prof. A. Stanisławczyk

9 lekcja klasa I ku – zwolni prof. J. Pawlaczyk

 

9 lekcja klasa II a LO (gr. prof. A. Kubiaczyk) – przyjdzie 1 h później

10,11 lekcja klasa II  LU – połączy prof. B. Szymańska

11,12,13,14 lekcja klasa II b LO – zwolni prof. A. Sieradzka

12,13,14 lekcja klasa II a LO – zwolni prof. A. Sieradzka

dodatkowo 

                                                                       prof. A. Kubiaczyk – L – 4 

2 lekcja klasa III TH (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. P. Gruszecki

3 lekcja klasa I sp, I ku / wz (gr. A. Kubiaczyk) – połączy prof. L. Szczublewska

4 lekcja klasa I ms, I fr  (gr. A. Kubiaczyk) – połączy prof. L. Szczublewska

5 lekcja klasa I TH (gr. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. H. Bartkowiak

6 lekcja klasa I TH (gr. A. Kubiaczyk) – zajmie ks. S. Hekiert

7 lekcja klasa I sp – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)


Czwartek, 11.04.2013 r.

prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                       prof. Ł. Tokarski – L – 4

                                                                       prof. B. Sieradzka – wycieczka

                                                                       prof. R. Frąckowiak – wycieczka

klasa I TH / K – wycieczka

1 lekcja klasa IV TH / K – przyjdzie 1 h później

4 lekcja klasa III e wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

5 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

5 lekcja klasa III b wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

6 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

6,7 lekcja klasa II ku – zajmie prof. D. Kaczmarek

7 lekcja klasa II c wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

7,8 lekcja klasa II GM – zwolni prof. W. Dankowski

8 lekcja klasa II ms – zwolni prof. M. Błaszczyk

9 lekcja klasa III b wz – zwolni prof. D. Bibel, prof. T. Michalski

9 lekcja klasa III GM – zwolni prof. M. Jankowski

 

9 lekcja klasa II a LO – przyjdzie 1 h później

10 lekcja klasa II b LO – zastąpi prof. J. Pawlaczyk (zwolni 16.04 z l. 9)

10 lekcja klasa II LU – zastąpi prof. D. Kaczmarek

11 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. D. Kaczmarek

11 lekcja klasa II LU – zastąpi prof. J. Pawlaczyk

12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Pawlaczyk

 

1,2 lekcja klasa I P wz – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa II P wz – zastąpi       prof. P. Moch (zwolni 18.04 z l. 6)

4 lekcja klasa II P wz – zastąpi prof. P. Moch (zwolni z l. 6)


 Środa, 10.04.2013 r.

                                                                       prof. M. Mielczarek – konferencja

                                                                       prof. P. Kapelak – konferencja

                                                                       prof. D. Kaczmarek – konferencja

                                                                       prof. D. Bibel – urlop 

prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                       prof. Ł. Tokarski – L – 4

klasy I ku / wz, I ms, I a wz, I TK (gr), III TK (gr) - spektakl profilaktyczny – aula, l. 4

z nauczycielami uczącymi 

1 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. E. Raczak (zwolni 12.04 z l. 7)

1,2 lekcja klasa II GM (gr. prof. D. Bibla) – przyjdzie 2 h później

2 lekcja klasa II ku / wz – zastąpi ks. S. Hekiert (zwolni z l. 9)

3 lekcja klasa I ku/ wz – zastąpi prof. R. Frąckowiak

3 lekcja klasa III TK (gr.) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

3 lekcja klasa II sp, II ku / wz (gr. prof. D. Bibla) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa I TH (gr.) – zastąpi prof. M. Błaszczyk

4 lekcja klasa II ms – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa I TH / K – zastąpi prof. D. Chuda (zwolni z l. 8)

6,7,8 lekcja klasa I ku / wz – zwolni prof. A. Sieradzka

6,7,8 lekcja klasa I TK (gr.) – zwolni prof. D. Chuda

8 lekcja klasa II ku / wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

 

1,2 lekcja klasa I P wz – zastąpi prof. M. Jankowski (zwolni 12.04 z l. 5,6)


Wtorek, 9.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                       prof. M. Nowak – konkurs l. 2,3

                                                                       prof. J. Mielczarek – konkurs l. 2,3

                                                                       prof. Ł. Tokarski – L – 4

                                                                       prof. M. Błaszczyk – L – 4 

1 lekcja klasa I TH / K – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

2 lekcja klasa I ku / wz – zajmie prof. P. Moch (lekcja z 10.04)

2,3 lekcja klasa III ms – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa II GM – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa I TH – zastąpi prof. D. Marciniak (zwolni 12.04 z l. 8)

6 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

7 lekcja klasa I fr – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

8 lekcja klasa I ms – zwolni ks. J. Derdoski

 

11,12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Mielczarek (zwolni z l. 13,14)

13,14 lekcja klasa II b LO – zwolni prof. W. Dankowski


Poniedziałek, 8.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                        

1 lekcja klasa I TH / K – zastąpi prof. P. Moch (zwolni z l. 7)

2 lekcja klasa I TH / K  - zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa IV TH (gr.) – zastąpi prof. P. Gruszecki (zwolni z l. 7)

3 lekcja klasa IV TK (gr.) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

 

11 lekcja klasa II b LO – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni z l. 13,14)

12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni z l. 13,14)

 

 

Wtorek, 9.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                       prof. M. Nowak – konkurs l. 2,3

                                                                       prof. J. Mielczarek – konkurs l. 2,3

 

2 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

2 lekcja klasa I ku / wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa II GM – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

 

11,12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Mielczarek (zwolni z l. 13,14)

13,14 lekcja klasa II b LO – zwolni prof. W. Dankowski

Środa, 3.04.2013 r.

                                                                       prof. A. Włodarczyk – L – 4

                                                                       prof. Ł. Tokarski – sąd                                                                        

1 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

2 lekcja klasa II ku / wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

4 lekcja klasa I TH/K – zastąpi prof. D. Marciniak (zwolni 5.04 z l. 7)

5 lekcja klasa IV TH – zastąpi prof. P. Gruszecki (zwolni z l. 6)

6 lekcja klasa I ku/ wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

8 lekcja klasa II ku / wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

 

1,2 lekcja klasa I P wz – zastąpi prof. M. Jankowski (zwolni 5.04 z l. 6,7)


Poniedziałek, 25.03.2013 r.

                                                                       prof. A. Kubiaczyk – L – 4                                                                        

9 lekcja klasa II a LO (gr. prof. A. Kubiaczyk) – przyjdzie 1 h później 

10,11 lekcja klasa II LU (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. B. Szymańska


Czwartek, 21.03.2013 r.

                                                                       prof. R. Olszewski – opieka                                                                        

1 lekcja klasa II b wz – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa II b wz (gr. prof. R. Olszewskiego) – przyjdzie 2 h później

4 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

5 lekcja klasa II sp – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

 

9 lekcja klasa II b LO – przyjdzie 1 h później

10 lekcja klasa II a LO – połączy prof. M. Nowak


Wtorek, 19.03.2013 r.

                                                                       prof. D. Bibel – turniej

                                                                       prof. J. Kowalewska – Święto Rzemiosła l. 1-3

                                                                       prof. P. Moch – Święto Rzemiosła l. 1-3

                                                                       prof. L. Szczublewska – szkolenie l. 8

                                                                       prof. B. Szymańska – szkolenie l. 8

prof. D. Kaczmarek – konkurs

                                                                       prof. A. Stanisławczyk – konkurs

Święto Rzemiosła – l. 1,2

klasa II ku, IV TK, III TK, I TK – konkurs od l. 3 

3 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. R. Frąckowiak

5 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. M. Błaszczyk (zwolni 22.03 z l. 7)

3 lekcja klasa I b wz – zastąpi prof. R. Olszewski (zwolni 22.03 z l. 1)

4 lekcja klasa I b wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I ku (gr. prof. D. Bibla) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa I sp – zajmie prof. A. Dawidowicz

5 lekcja klasa I sp – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa I ku (gr. prof. D. Bibla) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

7 lekcja klasa II TH – zwolni prof. T. Michalski

7,8 lekcja klasa I ku – zwolni prof. A. Dawidowicz

8 lekcja klasa I a wz – zwolni prof. P. Moch

8 lekcja klasa I b wz – zwolni prof. A. Dawidowicz


Poniedziałek, 18.03.2013 r.

                                                                       prof. A. Stanisławczyk – opieka                                                                        

1,2 lekcja klasa I V TH (gr. kelner) – zastąpi prof. D. Kaczmarek (zwolni z l. 7,8)

3 lekcja klasa III TH (gr. kelner) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa I sp – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa IV TH (gr. kelner) – zwolni prof. L. Szczublewska


Czwartek, 14.03.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                       prof. M. Nowak – L – 4

                                                                       prof. E. Kasprzak – L – 4 

                                                                       prof. A. Kubiaczyk – konkurs l. 5,6

                                                                       prof. K. Harembski – konkurs 

1 lekcja klasa I TH/K (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa III e wz / st – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa IV TH/K (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

2 lekcja klasa II b wz (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

3 lekcja klasa III b wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

3,4 lekcja klasa II sp, II ku / wz (gr. prof. K. Harembskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa II TH (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa II b wz (gr. prof. K. Harembskiego) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

6 lekcja klasa IV TH/K (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6 lekcja klasa III e wz / st – zastąpi prof. M. Mielczarek (zwolni 21.03 z l. 2)

7 lekcja klasa III e wz / st – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

8 lekcja klasa III e wz / st – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

 

5 lekcja klasa II P wz – zajmie prof. P. Kapelak

6,7 lekcja klasa I P wz – zwolni prof. P. Moch

 

10 lekcja klasa II a LO – połączy prof. R. Olszewski

11 lekcja klasa II b LO – zastąpi prof. J. Pawlaczyk (zwolni 19.03 z l. 9)

12 lekcja klasa II b LO – zastąpi prof. A. Włodarczyk (zwolni z 19.03 z l. 14)


Środa, 13.03.2013 r.

prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4
prof. D. Chuda – L – 4
prof. E. Kasprzak – L – 4
ks. S. Hekiert – urlop l. 4
prof. M. Chlebik – szkolenie od l. 3
prof. D. Bibel – zawody
prof. M. Nowak – L – 4

1 lekcja klasa IV TH / K – przyjdzie 1 h później

1,2 lekcja klasa II GM (gr. prof. D. Bibla) – przyjdzie 2 h później

2 lekcja klasa IV TH / K – zastąpi prof. R. Frąckowiak (zwolni 14.03 z l. 1)

3 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3 lekcja klasa II sp, II ku / wz (gr. prof. D. Bibla) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa II ms (gr. prof. D. Bibla) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. M. Błaszczyk (zwolni 15.03 z l. 7)

4 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

5,6 lekcja klasa I fr (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6 lekcja klasa II ku (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. E. Raczak (bibl)

6,7 lekcja klasa III TH – zwolni prof. H. Bartkowiak, prof. A. Stanisławczyk

8 lekcja klasa I TH / K – zwolni prof. D. Kaczmarek, prof. A. Stanisławczyk

9 lekcja klasa I ms – zwolni prof. B. Sieradzka


Wtorek, 12.03.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                       prof. B. Sieradzka – szkolenie g. 15-18.00

prof. A. Włodarczyk – szkolenie g. 15-18.00

                                                                       prof. M. Nowak – L – 4

1,2,3,4 lekcja klasa I a wz – przyjdzie 4 h później

4 lekcja klasa I TH (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa I ms (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. J. Mielczarek

6 lekcja klasa I fr (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

6 lekcja klasa II a wz, II TH (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

8 lekcja klasa III ms – zwolni prof. J. Pawlak

 

11,12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Mielczarek (zwolni z l. 14)

13 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Mielczarek (lekcja z 11.03)

 

Wtorek, 12.03.2013 r. - dodatkowo

                                                                       prof. D. Chuda – L – 4

                                                                       prof. E. Kasprzak – L – 4 

                                                                        

5 lekcja klasa I b wz – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

6 lekcja klasa I b wz – zastąpi prof. R. Frąckowiak (zwolni 18.03 z l. 7)

7 lekcja klasa I TH / K – zwolni prof. P. Moch

8 lekcja klasa I sp – zwolni prof. R. Frąckowiak

9 lekcja klasa II GM – zwolni prof. W. Dankowski


Poniedziałek, 11.03.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                       ks. S. Hekiert – urlop l. 4,5

 

1,2 lekcja klasa I sp (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa I a wz – zastąpi ks. J. Derdoski (zwolni z l. 6)

4,5 lekcja klasa II a wz, II TH (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4,5 lekcja klasa III a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

6 lekcja klasa I fr (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

dodatkowo

                                                                       prof. M. Nowak – L – 4 

1 lekcja klasa III a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa III a wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I sp (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa II GM (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

6 lekcja klasa II a wz (gr. prof. M. Nowak) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

7,8 lekcja klasa II TH (gr. prof. M. Nowak) – zwolni prof. H. Bartkowiak

 

10 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. A. Włodarczyk

12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni z l. 14)

12 lekcja klasa II b LO – zastąpi prof. A. Włodarczyk (zwolni z l. 14)


Czwartek, 7.03.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4 

1 lekcja klasa I TH / K (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa IV TH (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)


Środa, 6.03.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                        

5,6 lekcja klasa I fr (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)


Wtorek, 5.03.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                        

1,2 lekcja klasa I a wz – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. M. Nowak

4 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. J. Mielczarek

6 lekcja klasa II a wz, II TH (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)


Poniedziałek, 4.03.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                       prof. J. Pawlaczyk – wycieczka

                                                                       ks. J. Derdoski – wycieczka

prof. H. Bartkowiak – egzamin l. 1-4

                                                                       prof. P. Kapelak – egzamin l. 1-4

klasa II TH – egzamin l. 1 – 4

klasa IV TH / K – wycieczka  

1,2 lekcja klasa I sp (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – przyjdzie 2 h później

1,2 lekcja klasa I ku / wz – przyjdzie 2 h później

1,2 lekcja klasa I ms – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa III TH (gr. handlowiec) – zajmie prof. Ł. Tokarski

4 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

4,5 lekcja klasa II a wz, II TH (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5,6 lekcja klasa I a wz – zwolni prof. A. Dawidowicz

6 lekcja klasa I fr (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

6 lekcja klasa I sp – zajmie prof. Ł. Tokarski

7 lekcja klasa I fr – zajmie prof. Ł. Tokarski

7,8 lekcja klasa II GM – zwolni prof. A. Sieradzka

8 lekcja klasa I ku (gr. inf.-pn) – zajmie prof. Ł. Tokarski

8 lekcja klasa I ku / wz (gr. inf.-wt) – zwolni prof. J. Kowalewska

9 lekcja klasa I fr – zwolni prof. A. Sieradzka

9 lekcja klasa I sp – zwolni prof. A. Dawidowicz


Wtorek, 26.02.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                       prof. M. Jankowski – konkurs  

                                                                       prof. J. Kowalewska – L – 4

1 lekcja klasa III TH / K – przyjdzie 1 h później

1,2 lekcja klasa I a wz – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa I TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. M. Nowak

4 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa II GM – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. J. Mielczarek

6 lekcja klasa II a wz (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

4 lekcja klasa III TH – zastąpi prof. P. Moch (zwolni 1.03 z l. 7)

5 lekcja klasa III TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6,7 lekcja klasa II sp – zwolni prof. P. Moch


 Poniedziałek, 25.02.2013 r.

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                       prof. J. Kowalewska – L – 4

 

1 lekcja klasa I fr – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

1,2 lekcja klasa  I sp (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – przyjdzie 2 h później

2 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa I a wz – zastąpi ks. J. Derdoski (zwolni z l. 6)

4 lekcja klasa III TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4,5 lekcja klasa II a wz (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa I ku / wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa I fr (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa III a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

7 lekcja klasa I ku / wz (gr) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

7 lekcja klasa I ku/ wz (gr. inf) – zastąpi prof. R. Olszewski (zwolni z l.9)

8 lekcja klasa II a wz – zwolni prof. M. Jankowski


Czwartek, 21.02.2013 r.

                                                                       prof. E. Biliński – L – 4

                                                                     

5 lekcja klasa II c wz (gr. prof. E. Bilińskiego) – zajmie prof. M. Musielak

6,7,8 lekcja klasa III c wz (gr. prof. E. Bilińskiego) – zwolni ks. S. Hekiert

9 lekcja klasa II c wz – zwolni prof. M. Błaszczyk


Środa, 20.02.2013 r.

                                                                       prof. J. Mielczarek – L – 4

prof. E. Biliński – L – 4

                                                                       prof. M. Mielczarek – del od l. 5

                                                                       prof. D. Kaczmarek – del od. l. 5

 

1,2 lekcja klasa II GM (gr. prof. E. Bilińskiego) – przyjdzie 2 h później

4 lekcja klasa I fr – zastąpi prof. J. Pawlaczyk (zwolni  z l. 7)

6 lekcja klasa I a wz – zwolni prof. J. Pawlaczyk

6,7,8 lekcja klasa II GM – zwolni prof. W. Dankowski

5 lekcja klasa I TH / K – zastąpi prof. D. Chuda

6,7,8 lekcja klasa I TK (gr. kelner) – zwolni prof. D. Chuda

8 lekcja klasa I TH (gr. handlowiec) – zastąpi prof. M. Błaszczyk

8 lekcja klasa I ku – zwolni prof. R. Frąckowiak

 

5,6,7 lekcja klasa II P wz (gr. prof. E. Bilińskiego) – zwolni prof. M. Jankowski

Środa, 20.02.2013 r. – dodatkowo

 

prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

5,6 lekcja klasa I fr (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zwolni prof. J. Pawlaczyk


Poniedziałek, 18.02.2013 r.

                                                                       prof. J. Mielczarek – L – 4

                                                                        

1 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

2 lekcja klasa II GM – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa I fr – zastąpi ks. J. Derdoski (zwolni z l. 9)

4 lekcja klasa I ku / wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

 

10 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Pawlaczyk (zwolni 21.02 z l. 1)


Czwartek, 14.02.2013 r.

                                                                       prof. J. Mielczarek – L – 4

                                                                       prof. M. Mielczarek – szkolenie

                                                                       prof. H. Bartkowiak – L – 4

 

2 lekcja klasa III e wz / st – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. R. Frąckowiak (zwolni z l. 8)

4 lekcja klasa II GM – zastąpi prof. B. Sieradzka (zwolni z l. 8)

 

9 lekcja klasa II LU – zastąpi prof. B. Sieradzka (zwolni 19.02  z l. 14)


Środa, 13.02.2013 r.

                                                                       prof. A. Stanisławczyk – L – 4

                                                                       prof. D. Dobrucki – L – 4

                                                                       prof. J. Mielczarek – L – 4

                                                                       prof. M. Mielczarek – szkolenie

                                                                       prof. H. Bartkowiak – L – 4

 

1 lekcja klasa IV TH / K   - przyjdzie 1 h później (lekcja odbędzie się 20.02)

1 lekcja klasa I ku / wz (gr. kucharz) – zastąpi prof. D. Kaczmarek (zwolni z l. 8)

1,2,3,4 lekcja klasa IV TH / K (gr. kelner) – przyjdzie 4 h później

4 lekcja klasa I fr – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa III TH / K  (gr. kelner) – zastąpi prof. P. Gruszecki (zwolni z l. 7)

6 lekcja klasa I a wz – zwolni prof. J. Pawlaczyk

6 lekcja klasa II b wz (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

6,7 lekcja klasa I TH / K (gr. handlowiec) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6,7,8 lekcja klasa II GM – zwolni prof. W. Dankowski

7 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. W. Dankowski (zwolni z l. 8)

 

3,4 lekcja klasa I P wz – połączy prof. L. Szczublewska


Wtorek, 12.02.2013 r.

                                                                       prof. R. Olszewski – L – 4

                                                                       prof. J. Mielczarek – L – 4

prof. A. Stanisławczyk – L – 4

prof. D. Dobrucki – L – 4 

1 lekcja klasa I ku / wz (gr. prof. R. Olszewskiego) – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa I TH / K (gr. kelner) – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa I a wz – zajmie prof.. Ł. Tokarski (świetl)

2 lekcja klasa II sp – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

2 lekcja klasa I ku / wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (zwolni 13.02 z l. 1)

2 lekcja klasa I b wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa II ku – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa II GM – zastąpi prof. P. Moch (zwolni 13.02. z l. 6)

4 lekcja klasa III ms – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

4 lekcja klasa I sp – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa I TH (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I ms, I fr (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa II GM (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa I ms (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa I sp – zastąpi prof. R. Frąckowiak

6 lekcja klasa I sp – zastąpi prof. J. Pawlaczyk

6 lekcja klasa I fr (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6,7 lekcja klasa IIITH / K (gr. kelner) – zwolni prof. J. Kowalewska

7 lekcja klasa II a wz (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

7 lekcja klasa I sp – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

8 lekcja klasa I sp – zastąpi prof. D. Chuda (zwolni z l. 9)

 

13,14 lekcja klasa II a LO – zwolni prof. A. Włodarczyk


 Poniedziałek, 11.02.2013 r.

                                                                       prof. R. Olszewski – L – 4

                                                                       prof. A. Stanisławczyk – L – 4

prof. D. Dobrucki – L – 4

prof. P. Moch – Cech l. 2

                                                                        

1,2 lekcja klasa IV TH/K (gr. kelner) – zastąpi prof. D. Kaczmarek

2 lekcja klasa I fr – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

2 lekcja klasa III a wz – połączy prof. L. Szczublewska

2 lekcja klasa I b wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa III TH / K (gr. kelner) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I ms, I fr (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I sp (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa II GM (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa I sp – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa II a wz (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6,7,8 lekcja klasa IV TH / K (gr. kelner) – zwolni prof. L. Szczublewska

9 lekcja klasa I ku (gr. prof. R. Olszewskiego) – zwolni prof. J. Pawlaczyk

 

11 lekcja klasa II a LO, II b LO (gr. prof. D. Dobruckiego) – zastąpi prof. B. Szymańska*

 

Wtorek, 12.02.2013 r.

                                                                       prof. R. Olszewski – L – 4                                                                        

1 lekcja klasa I ku / wz (gr. prof. R. Olszewskiego) – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa I b wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I TH (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa I ms (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6 lekcja klasa I fr (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)


Środa, 6.02.2013 r.

                                                                       ks. J. Derdoski – L – 4  

                                                                       prof. R. Olszewski – L – 4

prof. P. Moch – krw.                                                            

1 lekcja klasa II ku (gr. prof. R. Olszewskiego) – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa I a wz – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa I fr – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3 lekcja klasa I ku / wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3,4,5,6,7 lekcja klasa III TH (gr. prof. R. Olszewskiego) – zwolni prof. D. Chuda

4 lekcja klasa I ms – zastąpi prof. D. Chuda (zwolni z l. 9)

6 lekcja klasa II GM – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa II ku / wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

 

Czwartek, 7.02.2013 r.

                                                                       ks. J. Derdoski – L – 4  

                                                                       prof. R. Olszewski – L – 4

                                                                       prof. P. Moch – urlop                                                                        

próbny egzamin gimnazjalny 8.00 – 11.30 z nauczycielami uczącymi 

1 lekcja klasa II b wz – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa II ms – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa II b wz (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. W. Dankowski

5 lekcja klasa II sp – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

 

9 lekcja klasa II b LO – przyjdzie 1 h później

10 lekcja klasa II a LO – połączy prof. M. Nowak

 

1,2 lekcja klasa II P wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3,4 lekcja klasa I P wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

5 lekcja klasa I P wz – zajmie prof. P. Kapelak

6 lekcja klasa II P wz – zwolni prof. M. Nowak


Poniedziałek, 4.02.2013 r.

                                                                       ks. J. Derdoski – L – 4

  

1,2 lekcja klasa I ku / wz – przyjdzie 2 h później

5,6 lekcja klasa I a wz – zwolni prof. A. Dawidowicz

7,8 lekcja klasa II GM – zwolni prof. A. Sieradzka

9 lekcja klasa I fr – zwolni prof. A. Sieradzka

 

 

Wtorek, 5.02.2013 r.

                                                                       ks. J. Derdoski – L – 4     

                         

4,5 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

6 lekcja klasa I ms – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa I ms – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni z l. 8)

8 lekcja klasa I fr – zwolni prof. J. Pawlaczyk


Wtorek, 29.01.2013 r.

                                                                       prof. M. Musielak – L – 4                                                                        

1,2,3 lekcja klasa I fr – przyjdzie 3 h później


Czwartek, 31.01.2013 r.

                                                                       prof. M. Musielak – L – 4

                                                                       ks. S. Hekiert – urlop                                          

1,2 lekcja klasa III b wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa III e wz / st – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

4,5 lekcja klasa III c wz– zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

7 lekcja klasa II b wz – zajmie prof. E. Raczak (bibl)

8 lekcja klasa II ku / wz – zwolni prof. A. Włodarczyk

9 lekcja klasa III e wz – zwolni prof. K. Harembski


Poniedziałek, 7.01.2013 r.

prof. A. Hoppe – próbna matura l. 2-4

prof. L. Szczublewska – próbna matura l.2-4 

klasa IV TH – próbna matura l. 2-4 (aula, sala 305) 

2 lekcja klasa III TH (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. P. Gruszecki

3 lekcja klasa I sp, I ku (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. A. Włodarczyk

4 lekcja klasa I ms, I fr (gr. prof. A. Kubiaczyk) – zajmie prof. P. Gruszecki

2 lekcja klasa III a wz (gr. prof. L. Szczublewskiej) – zajmie prof. A. Stanisławczyk

3 lekcja klasa I sp, I ku (gr. prof. L. Szczublewskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I ms, I fr (gr. prof. L. Szczublewskiej) – zajmie prof. M. Błaszczyk

 

Wtorek, 8.01.2013 r.

prof. J. Kowalewska – konkurs po l. 5

prof. A. Włodarczyk – konkurs po l. 5                                                                        

6,7 lekcja klasa II sp – zwolni prof. P. Moch


Czwartek, 3.01.2013 r.

prof. D. Marciniak – próbna matura l. 2-5 

klasa IV TH / K – próbna matura l. 2 - 5                                                                        

2 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa I TH / K – zastąpi prof. W. Dankowski (zwolni z l. 7)

5 lekcja klasa II ku – zajmie prof. J. Mielczarek


Środa, 2.01.2013 r.

prof.  T. Michalski – opieka                                                                     

1,2 lekcja klasa II b wz (gr. prof. T. Michalskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3 lekcja klasa II sp (gr. prof. T. Michalskiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl) 

5,6,7 lekcja klasa I P wz – połączy prof. M. Jankowski


Środa, 19.12.2012 r.

                                                                       prof. A. Stanisławczyk – konkurs  l. 1-5

                                                                       prof. D. Kaczmarek – konkurs l. 1-5                                                                        

Klasa I TK, III TK, IV TK (gr. kelner) – konkurs l. 1-5

 

1 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. D. Marciniak (lekcja z 20.12)

1 lekcja klasa I ku / wz (gr. ku) – zastąpi prof. D. Kaczmarek

1 lekcja klasa I ku / wz (gr. wz) – przyjdzie 1 h później 

1 lekcja klasa I fr – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3 lekcja klasa I fr – zastąpi prof. A. Dawidowicz


Czwartek, 20.12.2012 r.

                                                                       prof. B. Szymańska – opieka

                                                                       prof. M. Mielczarek – Starostwo od 14.00

                                                                        

1,2,3,4 lekcja klasa II TH – przyjdzie 4 h później

3,4 lekcja klasa III TH/K (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa III e wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

6 lekcja klasa II sp – zwolni prof. R. Olszewski

6 lekcja klasa II c wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

7 lekcja klasa III TH / K – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

 

9 lekcja klasa II LU (gr. prof. B. Szymańskiej) – przyjdzie 1 h później

9 lekcja klasa II LU (gr. j. angielskiego) – zastąpi prof. A. Kubiaczyk

12 lekcja klasa II LU – zastąpi prof. B. Sieradzka (zwolni z l. 14)

13,14 lekcja klasa II a LO, II b LO (gr. prof. B. Szymańskiej) – zwolni prof. D. Kaczmarek, prof. M. Nowak


Wtorek, 18.12.2012 r.

                                                                       prof. B. Szymańska – opieka

                                                                       prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

                                                                       prof. P. Moch – spotkanie metod. po l. 6

                                                                       prof. R. Frąckowiak – spotkanie metod. po l. 6

                                                                        

1,2 lekcja klasa I a wz – przyjdzie 2 h później

1,2 lekcja klasa II TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

2 lekcja klasa III TH/K (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

3 lekcja klasa I sp, I ku (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. Ł. Tokarski  (świetl)

3 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. M. Nowak

3 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

4 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa III TH / K – zajmie prof. E. Raczak

4 lekcja klasa I ms, I fr (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa III ms (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa III TH / K – zastąpi prof. M. Jankowski (zwolni 8.01 z l. 1)

5 lekcja klasa I a wz – zastąpi prof. J. Mielczarek

6 lekcja klasa II a wz, II TH (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6,7 lekcja klasa II sp – zwolni prof. P. Moch

7 lekcja klasa II a wz (gr. prof. B. Szymańskiej) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa I a wz (gr. prof. L. Szczublewskiej) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

7 lekcja klasa I sp – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni 21.12 z l. 8)

7,8 lekcja klasa I a wz (gr. prof. B. Szymańskiej) – zwolni prof. Ł. Tokarski

 

9 lekcja klasa II LU – zastąpi prof. B. Sieradzka (zwolni z l. 14)

9 lekcja klasa II b LO – przyjdzie 1 h później

10 lekcja klasa II a LO –zastąpi prof. A. Włodarczyk

11 lekcja klasa II b LO – zastąpi prof. J. Pawlaczyk

12 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. J. Mielczarek (zwolni z l. 14)


Poniedziałek, 17.12.2012 r.

prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4                                                           

1,2 lekcja klasa I sp (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa I a wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4,5 lekcja klasa II a wz, II TH (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa I fr (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)


Piątek, 14.12.2012 r.

prof. B. Hoffmann-Trocha – L – 4

1,2 lekcja klasa IV TH / K (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3,4 lekcja klasa I TH / K (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa I sp (gr. prof. B. Hoffmann-Trochy) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)


Czwartek, 13.12.2012 r.

prof. A. Stanisławczyk – egz. zaw.

prof. M. Błaszczyk – L – 4

prof. D. Dobrucki – opieka

klasa IV TH/K – egzamin zaw. z nauczycielami uczącymi                                               

1 lekcja klasa III TH/K – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa II sp – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

2 lekcja klasa II ku (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

2 lekcja klasa I TH (gr. handlowiec)  – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

3 lekcja klasa II ms (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

3 lekcja klasa I TK (gr. kelner) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

4 lekcja klasa III b wz (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

5 lekcja klasa II GM (gr. prof. D. Dobruckiego) – zajmie prof. M. Chlebik (bibl)

5 lekcja klasa III TH / K  – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6,7 lekcja klasa – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

8 lekcja klasa – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

 

13,14 lekcja klasa II a LO, II b LO (gr. prof. D. Dobruckiego) – zwolni prof. D. Kaczmarek, prof. M. Nowak


Środa, 12.12.2012 r.

prof. A. Stanisławczyk – opieka                                                                     

1 lekcja klasa II TH – przyjdzie 1 h później

2,3,4 lekcja klasa IV TK (gr. kelner) – przyjdzie 3 h później

5 lekcja klasa III TK (gr. kelner) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6,7 lekcja klasa I TH (gr. handlowiec) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)


Poniedziałek, 10.12.2012 r.

prof. J. Mielczarek – sąd                                                                        

1 lekcja klasa III ms – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

2 lekcja klasa II GM – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

3 lekcja klasa I fr – zastąpi ks. J. Derdoski (zwolni z l. 9)

4 lekcja klasa I ku/ wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

 

9 lekcja klasa II a LO – zastąpi prof. Ł. Tokarski (zwolni z l. 14)


Środa, 5.12.2012 r.

prof. B. Sieradzka – szkolenie                                                                        

1 lekcja klasa TH/K – przyjdzie 1 h później

3 lekcja klasa II GM – zastąpi prof. J. Mielczarek (zwolni z l. 8)

4 lekcja klasa II GM – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa II b wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7,8 lekcja klasa I ms – zwolni prof. J. Pawlaczyk

 

Czwartek, 6.12.2012 r.

prof. B. Sieradzka – szkolenie                                                                        

5 lekcja klasa III b wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (wdż)

6 lekcja klasa II b wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

7,8 lekcja klasa II GM – zwolni prof. W. Dankowski

 

1,2 lekcja klasa I P wz – przyjdzie 2 h później


Poniedziałek, 3.12.2012 r.

prof. D. Kaczmarek – turniej

prof. A. Stanisławczyk – turniej                                                        

1,2 lekcja klasa IV TK (gr. kelner) – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa III TK (gr. kelner) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa I sp – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6,7,8 lekcja klasa IV TK (gr. kelner) – zwolni prof. L. Szczublewska


Środa, 28.11.2012 r.

prof. D. Chuda – L – 4

prof. D. Bibel – urlop l. 1-2

1,2 lekcja klasa III TH/K – przyjdzie 2 h później

1,2 lekcja klasa II GM (gr. prof. D. Bibla) – przyjdzie 2 h później

3 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa II TH – zastąpi prof. D. Marciniak (zwolni 29.11 z l. 1)

5 lekcja klasa IV TH/K – zastąpi prof. R. Frąckowiak (zwolni 29.11 z l. 1)

6 lekcja klasa IV TH/K – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa I a wz – zwolni prof. J. Mielczarek

8 lekcja klasa I TH/K – zwolni prof. D. Kaczmarek, prof. A. Stanisławczyk

9 lekcja klasa I ku/wz – zwolni prof. D. Kaczmarek

 

Czwartek, 29.11.2012 r.

prof. A. Stanisławczyk – opieka

1 lekcja klasa III TH/K – przyjdzie 1 h później

1 lekcja klasa II sp – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa II sp – zastąpi prof. P. Gruszecki

3 lekcja klasa I TK (gr. prof. A. Stanisławczyk) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

4 lekcja klasa IV TK (gr. prof. A. Stanisławczyk) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

5 lekcja klasa III TK (gr. prof. A. Stanisławczyk) – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6 lekcja klasa II TH – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa IV TK (gr. prof. A. Stanisławczyk) – zwolni prof. A. Hoppe


Wtorek, 27.11.2012 r.

prof. D. Chuda – L – 4

5 lekcja klasa I b wz – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

6 lekcja klasa I b wz – zastąpi prof. R. Frąckowiak (zwolni 3.12 z l. 7)

7,8 lekcja klasa I TH/K – zwolni prof. P. Moch

9 lekcja klasa I fr – zwolni ks. J. Derdoski


Poniedziałek, 26.11.2012 r.

prof. R. Olszewski – KO
prof. M. Mielczarek – KO
                                            

2 lekcja klasa I b wz – zastąpi prof. D. Marciniak (zwolni we wtorek z l. 1)

3 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. J. Kowalewska (zwolni z l. 8)

4 lekcja klasa I sp (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5 lekcja klasa II GM (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

6 lekcja klasa II a wz (gr. prof. R. Olszewskiego) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

7,8 lekcja klasa II TH (gr. prof. R. Olszewskiego) – zwolni prof. M. Błaszczyk

9 lekcja klasa I ku / wz (gr. prof. R. Olszewskiego) – zwolni prof. J. Pawlaczyk


Środa, 21.11.2012 r.

prof. E. Kasprzak – L – 4
prof. Ł. Tokarski – sąd
prof. A. Włodarczyk – próbna matura

klasa IV TH, II LU – próbna matura l. 1 – 5 

4 lekcja klasa I TH/K – zastąpi prof. D. Marciniak (zwolni 23.11 z l. 7)

5 lekcja klasa II ms – zastąpi prof. E. Raczak (zwolni 23.11 z l. 7)

6 lekcja klasa I ku – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

7 lekcja klasa I fr – zwolni prof. J. Pawlak, prof. K. Harembski

8 lekcja klasa II ku – zajmie prof. M. Musielak (świetl)

 

1,2 lekcja klasa I P wz – zastąpi prof. M. Jankowski


Poniedziałek, 12.11.2012 r.

prof. D. Kaczmarek – Mistrzostwa

ks. S. Hekiert – szkolenie

prof. W. Dankowski – L – 4  

1 lekcja klasa III TH – przyjdzie 1 h później

2 lekcja klasa II a wz – zastąpi prof. E. Kasprzak (wdż)

3 lekcja klasa I TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa I b wz – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4,5 lekcja klasa III a wz – zastąpi prof. A. Knocińska (wdż)

7,8 lekcja klasa III ms – zwolni prof. P. Kapelak

7,8 lekcja klasa IV TK (gr. kelner) – zwolni prof. A. Stanisławczyk

 

Wtorek, 13.11.2012 r.

prof. D. Kaczmarek – Mistrzostwa

ks. S. Hekiert – szkolenie                                                          

2 lekcja klasa II ku – zastąpi prof. A. Knocińska (wdż)

3 lekcja klasa IV TK (gr. kelner) – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

4 lekcja klasa II TH – zajmie prof. Ł. Tokarski (świetl)

5,6 lekcja klasa II ku – zwolni prof. A. Dawidowicz

7,8 lekcja klasa I ku – zwolni prof. A. Dawidowicz