Rok szkolny 2011/2012

- pasowanie na ucznia

16-12-2011r.
Balik dla dzieci pracowników szkoły

25-11-2011r.
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

21-11-2011r.
Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

30-11-2011r.
Andrzejki - 2011