Sprawdzian umiejętności fryzjerów

12 maja 2014r. na auli szkolnej odbędzie się egzamin sprawdzający dla uczniów
w zawodzie fryzjer. Wezmą w nim udział uczniowie klas III. Celem jest sprawdzenie swoich umiejętności
praktycznych przed egzaminem czeladniczym, który już niedługo czeka uczniów kończących edukację.


Regulamin i plan minutowy:

- REGULAMIN

- PLAN MINUTOWY